Качествени ортопедични обувки и ортопедични стелки по индивидуална мярка.

„АРТИКОМ” ЕООД произвежда ортопедични обувки и стелки по индивидуална мярка, и ги предоставя съгласно Наредба 2, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за медицинските изделия. Обувките се произвеждат ръчно от майстори обущари с богат опит, като се влагат само качественни материали.

Удостоверение към Агенцията за хора с увреждания към МТСП
№ 207 / 17.06.2011

Приемни на Артиком ЕООД в страната

032 660 413