начало » Въпроси

Въпроси

Ортопедични обувки за възрастни

Разгледайте всички модели ортопедични обувки за възрастни, които Артиком ЕООД произвежда. Нашите майстори изработват всеки чифт обувки ръчно, влагайки естествени материали.

КАК ДА ПОЛУЧИМ ОРТОПЕДИЧНИ ОБУВКИ ПО ИНДИВИДУАЛНА МЯРКА?

Преди да пристъпим към тази крачка, трябва да сме наясно с необходимостта или /НЕ/ от такъв тип обувки.
Най-често признаци за тревогата ни са – уморени и парещи ходила вечер, болки в колената, болки в кръста, а понякога и твърде бърза деформация на закупените от нас в скоро време „много удобни” обувки.

В България този проблем не е от вчера, но можем да кажем все пак, че не от вчера се обръща доста сериозно внимание на него от страна на здравните специалисти в тази област. Това, което е в плюс за нас, е че в последните години на пазара се появиха доста фирми, които предлагат както готови типови ортопедични обувки и стелки, така и различни приспособления. Другият по-голям плюс за нас е, че вече немалко български фирми предлагат изработка на тези изделия по поръчка. Това развитие в тази насока, ни позволява, да имаме по-голям избор на медицински изделия от този тип, но към тях трябва да подходим внимателно и с указанията на лекари ортопеди.

КАКВО ДА ПРЕДПРИЕМЕМ СЛЕД ТОВА?

Както посочихме по-горе, тези медицински изделия можем да закупим или поръчаме по индивидуална мярка. Вариантите за поръчката са два
– да си ги заплатим сами, като имаме предвид, че цените им са доста над цените на нормалните обувки в магазина, поради факта, че се изработват ръчно и по съвсем различна от серийното производство технология
– да ги получим с помощта на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ към Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, като тук разходите ни са минимални – за таксите ни при общо практикуващия ни лекар и разходите ни за градски транспорт.

Тук ще обърнем повече внимание на вторият вариант.

Какви са стъпките при него?

Протокол от Ортопедична ЛКК

 • Направление от Общопрактикуващ лекар за преглед при Лекар-Специалист – ортопед, ендокринолог, с първично мнение за проблема.
 • Насочване на документите на пациента от Лекарят-Специалист, към Специализирана Ортопедична Комисия.
 • Издаване на Протокол от Специализирана Ортопедична Комисия със Становище – изработка обувки, стелки /при диабетно стъпало/ или и двете.
 • Кандидатстване в местната Дирекция за Социално подпомагане за получаване на предписаните медицински изделия
 • Информирайте се, къде в близост до вас има фирми, изработващи ортопедични обувки и са лицензирани съответно към МТСП, съгласно Наредба 2 за медицинските изделия.
 • Посетете избрана от нас фирма, запознаване с продуктите й и получаване на Проформа фактура за необходимите изделия, съотвестващи на предписаното в ЛКК Протокола. След това посещаване на ДСП по местоживеене, където лично се попълва и подава Молба-заявление за посочените продукти, като прилагаме и другите два документа – Проформа фактура и ЛКК Протокол.
 • След посоченият срок, получаване /лично/ на Заповед от ДСП за „Изработване” на ортопедични обувки /или стелки/, или две отделни Заповеди за двете.

Какво да очакваме да ни отпуснат от ДСП?

Този ред е регламентиран в „Приложение 7” на Правилника за Прилагане на Закона за Интеграция на Хората с Увреждания,  а именно

 • един чифт обувки за срок от 12 месеца за възрастни
 • един чифт обувки за срок от 6 месеца за лица до 18 години
 • един ремонт на вече получени обувки /чифт/, след 6 месеца
 • един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 6 месеца за възрастни
 • един чифт стелки по индивидуална мярка за срок от 3 месеца за лица до 18 години

Подаване Поръчка за изработка, с оригинала на Заповедта и Протокола от ЛКК, във избраната от вас фирма за изработка на Ортопедични обувки или стелки.

Забележка:  Срокът на валидност на Заповедта е 3 месеца, така че е желателно да не забавяме поръчката си във времето.

В срок до 30 дни от датата на издадената ни Заповед от ДСП, определената в нея сума ще ни бъде преведена по посочена от нас първоначално в Молбата сметка.

С получените средства заплащаме обувките / стелките си, като представената ни от фирмата Оригинална фактура с касова бележка, заедно с Приемо-предавателен Протокол по образец от ДСП, представяме в ДСП в най-кратък срок.

Забележка:  Посоченото по-горе е съгласно действащото към момента законодателство и регламент. При бъдещи промени, информацията ще бъде своевременно актуализирана.