Хасково

Хасково
адрес: пл. "Градска болница" 1, ет. 2, офис 8

представител: Атанаска Стефанова
тел.: 038 60 24 31,
моб.: 0898 839 870

articom.plovdiv@gmail.com

локация на приемната