Приемна гр. Хасково

адрес: гр. Хасково, пл. “Градска болница” 1, ет. 2, офис 8

представител: Атанаска Стефанова
телефон: 038 60 24 31,
телефон: 0898 839 870
еmail: articom.plovdiv@gmail.com

Локация на приемната в гр. Хасково